Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал

Филологические науки
Мәдeниeтаpалық қатыcымдық құзыpeттiлiктi қалыптаcтыpу нeгiзiндeгi «қаpым-қатынаc» катeгopияcының мәнi
Тургинбаев А.М. 1

1. Кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасының профессоры, PhD

Резюме:

Бұл мақалада «қарым-қатынастың» негізгі анықтамалары қарастырылады, отандық және шетелдік ғалымдардың осы саладағы пікірлері салыстырылады. Бұл анықтамалар мәдениаралық коммуникативті құзыреттіліктің негізін ашады. Мәдениетаралық коммуникациялық құзіреттілікті қалыптастыру - шет тілін оқытудың басты мақсаты. Бұл құзіреттілікті қалыптастыру үшін мәдениеттердің коммуникативті құзіреттілігін игеруде өте маңызды болып табылатын қабілеттердің қажетті түрлері атап өтілген.

Ключевые слова: Қарым-қатынас, үдеріс, құзыреттілік, қабілет, жеке тұлға, мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік, қатысым, пікір, бірлескен әрекет, құзыретті тұлға.


Библиографическая ссылка

Тургинбаев А.М. Мәдeниeтаpалық қатыcымдық құзыpeттiлiктi қалыптаcтыpу нeгiзiндeгi «қаpым-қатынаc» катeгopияcының мәнi // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16);
URL: journaldogma.esrae.ru/17-293 (дата обращения: 24.06.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 24 | За неделю: 24 | Всего: 24


Сайт работает на RAE Editorial System