Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал
Тест уровня сознания

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

 


Междисциплинарные науки
Локомотивтерді жөндеу кезінде қолданылатын инновациялық әдістер мен технологиялар («Қамқор» ЖШС мысалында)
Досмурзаев К. 1, Муканова Г.С. 2, Сакибаева К.С. 3

1. Магистрант
2. Қ.И. Сәтбаев ат. ҚазҰТЗУ қауым.профессоры, т.ғ.к.
3. ҚазҰАЗУ қауым.профессоры, э.ғ.к.

Резюме:

Мақалада зерттеу объектісі болып табылатын локомотивтерді жөндеу бойынша қызмет ететін «Қамқор» ЖШС компаниясындағы инновациялық технологиялар қарастырылып, әлемге белгілі технология «Ұқыпты өндіріс» моделін талданды.

Ключевые слова: локомотив жөндеу, инновациялық әдіс, технология, ұқыпты өндіріс, өндіріс жүйесі.


Библиографическая ссылка

Досмурзаев К., Муканова Г.С., Сакибаева К.С. Локомотивтерді жөндеу кезінде қолданылатын инновациялық әдістер мен технологиялар («Қамқор» ЖШС мысалында) // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16);
URL: journaldogma.esrae.ru/17-296 (дата обращения: 19.08.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 122 | За неделю: 122 | Всего: 122


Сайт работает на RAE Editorial System