Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал

Юридические науки
Адам және азаматтардың құқықтарын қорғаудың халықаралық стандарттарының түсінігі, қалыптасу тарихы
Саидназаров А.Ф. 1, Рахимбаев Е.Н. 2

1. Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының магистранты
2. з.ғ.д., профессор

Резюме:

Бұл мақалада адам құықтарын қорғауда халықаралық ұйымдардың рөлі, қызметі, сондай-ақ принциптері қарастырылды. Адам құқықтарының бүгінгі таңдағы түсінігі, мәні сонымен қатар халықаралық деңгейде қабылданып жатқан халықаралық құжаттар, шарттар адам құқықтарын қорғауда және индивидті құндылық ретінде қалыптастыруда алатын орны ашық әрі жан-жақты зеттелінген.


Библиографическая ссылка

Саидназаров А.Ф., Рахимбаев Е.Н. Адам және азаматтардың құқықтарын қорғаудың халықаралық стандарттарының түсінігі, қалыптасу тарихы // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 2(16);
URL: journaldogma.esrae.ru/17-306 (дата обращения: 24.06.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 4 | За неделю: 4 | Всего: 4


Сайт работает на RAE Editorial System