Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал
Тест уровня сознания


Юридические науки
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы конституциялық-құқықтық саясатының түсінігі мен мәні
Султанова А.М. 1

1. старший преподаватель кафедры общеюридических дисциплин Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макан Есболатова, капитан полиции

Резюме:

Мақалада адам мен азаматтың «құқықтары» мен «бостандықтары» категорияларына олардың тарихи сабақтастығында әртүрлі көзқарастар талданады. Олардың позитивті құқықпен байланысы, институционализация және қызмет ету ерекшеліктері көрсетілген.

Ключевые слова: адам құқықтарын институционализациялау., табиғи және конституциялық құқық, қоғамдық қатынастар, құқықтар мен бостандықтар


Библиографическая ссылка

Султанова А.М. Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы конституциялық-құқықтық саясатының түсінігі мен мәні // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2022. – № 2(20);
URL: journaldogma.esrae.ru/20-338 (дата обращения: 26.05.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 31 | За неделю: 31 | Всего: 31


Сайт работает на RAE Editorial System