Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал
Тест уровня сознания


Юридические науки
Әкімшілік құқық бұзушылық
Иркитбаев А.Н. 1, Жетписбаев Б.А. 2

1. Евразиялық Технологиялық унивеситеті 6М030100 – Құқықтану мамандығының 2-курс магистранты. Алматы қ., Қазақстан.
2. Ғылыми жетекші з.ғ.д. профессор

Резюме:

Әкімшілік құқық бұзушылық - мемлекеттік немесе қоғамдық тәртіпті, азаматтардың меншігін, құқықтары мен бостандықтарын, басқарудың белгіленген тәртібін бұзатын әрекет немесе әрекетсіздік (қасақана немесе абайсызда). Осы мақсатта арнайы заңдарда әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды кейде "әкімшілік құқық бұзушылық" деп атайды.

Ключевые слова: құқық, бұзушылық, заң, мемлекет қызметі, адамның және азаматтың мәртебесі.


Библиографическая ссылка

Иркитбаев А.Н., Жетписбаев Б.А. Әкімшілік құқық бұзушылық // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2022. – № 2(20);
URL: journaldogma.esrae.ru/20-343 (дата обращения: 26.05.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 26 | За неделю: 26 | Всего: 26


Сайт работает на RAE Editorial System