Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

 


Юридические науки
Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел түсінігі және оның тарихи эволюциясы
Сайлауов Д.Ж. 1

1. Алматы гуманитарлық-экономикалық Университетінің Құқықтану мамандығының магистранты

Резюме:

Мақалада ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел ұғымдары олардың құқықтық және әлеуметтік-мәдени аспектілердегі тарихи эволюциясы тұрғысынан қарастырылады. Тарихи деректер мен ережелерді талдауға сүйене отырып, мақала осы ұғымдардың ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі эволюциясын, сондай-ақ олардың қазіргі қоғамдағы ар-намыс, қадір-қасиет пен іскерлік беделді қорғауды реттейтін құқықтық нормалар мен ережелердің дамуына әсерін зерттейді. Осы ұғымдарды қабылдау мен мағынадағы өзгерістер, олардың құқықтық жүйедегі рөлі және олардың жеке тұлғаны және бизнес ортаны қорғаудың құқықтық тетіктерін қалыптастыруға әсері егжей-тегжейлі талданады. Бұл мақала олардың қазіргі эволюциясын ескере отырып, құқықтық жүйе шеңберіндегі ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел ұғымдарының тарихи контексті мен маңыздылығын түсінуді кеңейтуге арналған.

Ключевые слова: ар-намыс, қадір қасиет, іскерлік бедел, тарихи эволюция, құқықтық реттеу, әлеуметтік-мәдени контекст, жеке тұлғаны қорғау, этика және мораль, қоғамдық құндылықтар, нормативтік актілер


Библиографическая ссылка

Сайлауов Д.Ж. 1 Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел түсінігі және оның тарихи эволюциясы // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2023. – № 4(25);
URL: journaldogma.esrae.ru/25-470 (дата обращения: 20.06.2024).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 124 | За неделю: 124 | Всего: 124


Комментарии (0)


Сайт работает на RAE Editorial System